تعرفه ساخت و تولید تیزر تبلیغاتی

ساخت انواع تیزر رئال، انیمیشن، پرزنتیشن و موشن گرافیک

پلن های ساخت

تیزر رئال

تومان8500000
 • 4K
 • تا 59 ثانیه
 • استفاده از موزیک مرتبط
 • استفاده از اینترو لوگو
 • استفاده از موشن گرافیک
 • شخصیت پردازی
 • X
 • فیلم برداری حرفه ایی
 • عکاسی حرفه ایی
 • گوینده صدا آشنا

موشن گرافیک

تومان4500000
 • 4K
 • تا 59 ثانیه
 • استفاده از موزیک مرتبط
 • استفاده از اینترو لوگو
 • X
 • شخصیت پردازی
 • تهیه فوتیج های مرتبط
 • X
 • X
 • گوینده حرفه ایی

پرزنتیشن

تومان2500000
 • Full HD
 • تا 59 ثانیه
 • استفاده از موزیک مرتبط
 • استفاده از اینترو لوگو
 • X
 • X
 • تهیه فوتیج های مرتبط
 • X
 • X
 • X

اسلاید - اینترو

تومان1200000
 • Full HD
 • تا 29 ثانیه
 • استفاده از موزیک مرتبط
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X

توضیحات