ثبت سفارش طراحی

سفارش طراحی وب سایتطراحی لوگوسایر طراحی و خدمات

مشاهده نمونه کارها

سفارش طراحی سایت

سفارش طراحی لوگو

سفارش سایر طراحی

سفارش سایر خدمات

سفارش طراحی سایت

سفارش طراحی لوگو

سفارش سایر طراحی

سفارش سایر خدمات

سایر خدمات طراحی

سایر خدمات طراحی ما مشتمل بر حوزه وسیعی از طراحی میشود به همین جهت نمیتوان به دسته بندی مشخصی برای آن قائل شد اما میتوان به بعضی از شاخص ترین موارد آن اشاره کرد.

لازم به ذکر هست در بخش سفارش سایر طراحی موارد شاخص با تعرفه مشخص درج شده، ولی در صورتی که موضوع طراحی مورد نظر خود را در این بخش پیدا نکردید کافیست تا حین ثبت سفارش گزینه (موارد دیگر) را انتخاب کرده و توضیحات مورد نیاز را درج کنید تا قیمت طراحی موضوع شما را برآورد کرده و به شما اطلاع رسانی کنیم.

سایر خدمات (خارج از مجموعه ما)

با توجه به اینکه ما برای زمان مشتریان خود احترام بالایی قائل هستیم، برآن شدیم تا خدماتی مرتبط با کار خود را که خارج از مجموعه ما انجام میشود را برای مشتریان عزیز خود انجام دهیم. این خدمات به طور کلی خارج از گروه طراحی فامو انجام می شوند اما کلیه مراحل انجام و پیگیری های لازم را ما برای شما انجام میدهیم تا به صورت پکیجی کامل به شما خدمت رسانی کنیم، به مواردی از این خدمات در زیر اشاره می کنیم.

نظر برخی از مشتریان ما

آقای حبیبی, موسسه نخستین ثبت
آقای موچانی, باشگاه کمانداران پارسه
آقای زرگر مرادی, نخستین بامداد اندیشه
آقای ایرانفر, بازرگانی ایرانفر