آتلیه استودیو فامو

آتلیه فامو جزء اهداف بلند مدت این مجموعه است، در حال حاضر پایه های اولیه این مجموعه در حال پی ریزی می باشد. همچنین از این طریق اعلام می گردد آتلیه فامو همانطور که شروع به فعالیت نکرده است همچنین هنوز اقدام به اخذ مجوزهای مربوطه نیز نکرده و در حال حاضر در حال برنامه ریزی برای چگونگی این آتلیه هستیم تا در آینده نزدیک پس از اخد مجوز اقدام به شروع فعالیت بنماییم.

وب سایت آتلیه فامو